DUYURULAR

RASTGELE ŞİİR>>> Rastgele Yeni Bir Şiir Oku

Zeyneb Deyü deyü

Gam-ı firkatinle dolaşırken sahrada biçare
Öter her dem bülbül-i şeyda zeyneb deyü deyü
Nemraka koyanda ser-i perişanumu
Çeşm-i giryanum akar zeynep deyü deyü
Güşade-pişanı yazan da Kerimullahı her dem
Okunur her secde-gahda bana zeyneb deyü deyü
Güşad-i goce-i dil beklerken her seher vakti
Gülüzarda gül ü gonca ü leylak hıraman olur zeyneb deyü
Bab-ı cennette dikilmiş gülandam beklerken azraili
Ben her dem yanarum ateş-i cehennemde zeynep deyü deyü
Her aşık olurken gülüzarda gül ü goncaya hak
Tırsinin kabirinde okunur bir dua zeynep deyü deyü


Abdurrahim Tirsi

Siirdemeti.Net - 2005 Yılından Günümüze Karşılıksız Sevgi ©